Vill du gå i en musikklass?

Musik är en uttrycksform där olika slags genres och eventuella texter kan få oss på ett annat humör eller förstärka det vi upplever just nu såsom glädje eller sorg. Varje individ har sin egen speciella relation till musik och för barn som bara älskar att sjunga och spela kan en musikklass vara ett alternativ. Det finns flera skolor runt om i landet som har detta som sin profil. Vissa av skolorna har fokus på körsång, instrument eller orkester och andra använder musik mer generellt. Vid ansökningen till en musikklass så genomförs ett antagningsprov för att avgöra om eleven har de förutsättningar som behövs för att kunna följa med i undervisningen. För de barn som vill gå en vanlig skola men ändå få chans att syssla mer med musik än de få timmar som erbjuds enligt läroplanen, så finns den kommunala musikskolan. målet för den kommunala musikskolan är att alla ska få en möjlighet till en grundutbildning inom musik och att kunna vidareutvecklas på ett högre plan.

(Visited 64 times, 1 visits today)