Vilket instrument passar mig?

Funderar du på att lära dig spela något instrument? Vad roligt! Musik är källan till stor glädje för många och ett bra sätt att uttrycka sina känslor på. Tyvärr lägger många kommuner ner sina musik- eller kulturskolor men på de orter där de fortfarande finns kvar, brukar frågan om instrument komma till eleverna i tredje klass. Det vanligaste instrumentet som erbjuds är blockflöjt. Varför? Det är inte alls så enkelt att spela blockflöjt som man kanske kan tro. Två skäl är att instrumenten är små, vilket gör de enkla att bära med i skolväskan och är billiga i inköp. Om du vill lära dig sopranblockflöjt, som den första blockflöjten kallas för, ska du dock göra det. Det är roligt och du lär dig att vara lyhörd och samarbeta när du spelar tillsammans med andra. Det allra viktigaste när du väljer instrument är att du är intresserad av att kunna spela just det instrumentet. det kan gå fort att lära sig spela tvärflöjt men det kan också upplevas som väldigt svårspelat om du inte övar. Jämför med sportvärlden, du skulle inte börja spela golf om du egentligen ville hoppa höjdhopp. Bra musikinstrument för nybörjare är exempelvis bläckblås och stråkinstrument som finns i olika storlekar. Du kan relativt snabbt medverka i en liten orkester med dessa musikinstrument. Att lyssna på andra och anpassa ditt eget spelsätt är ovärderligt om du vill utvecklas i ditt musicerande.

(Visited 72 times, 1 visits today)