Varför ska man lära sig musik i skolan?

Många anser att musik inte behöver vara ett obligatoriskt ämne i skolan. Sanningen är att tondövhet drabbar endast tre till fem procent av befolkningen, ändå kan man i många klassrum se att två tredjedelar av eleverna inte kan sjunga. Vad beror det på? Anledningar kan vara situationen i skola och i samhället. Det kan också vara osunda ljudmiljöer och mindre sång i klassrummet. Nya röstideal kanske gör att många känner komplex och inte vågar sjunga. Musik, bild och andra estetiska ämnen bör därför få större utrymme i skolan. Musik i skolan öppnar dörrar och ger möjligheter. Att lära sig spela ett instrument ska vara en rättighet. Om denna möjlighet tas bort blir många barn utan musiklektioner eftersom alla inte har ekonomisk möjlighet att ta privata lektioner. Musik i skolan ger möjlighet för många att utveckla sina talanger. Musiklektioner kan ge en bättre språklig utveckling. Musik och estetik aktiverar dessutom hjärnan. För en lärare i historia kan ett musikstycke, en bild eller en film vara ett sätt att förklara något för eleverna och på detta sätt förmedla kunskapen på ett lättare sätt. Det är lättare att lära i skolan med musik på schemat. Det har visat sig att elever på estetiska linjer lyckas mycket bra även i andra ämnen. Musik är livet och ett sätt att förmedla känslor.

(Visited 292 times, 1 visits today)