Att spela i band

Att spela i band kräver många saker av dig, men alla sakerna är både roliga och kommer ge dig mycket för resten av livet. Man kan i stora drag dela upp att spela i band i två olika kategorier som sedan går att dela upp vidare. Dessa är: hur man börjar spela i band och […]

Mer