Jag har brutit handleden!

Som musiker är man oerhört sårbar vad gäller skador på kroppen. Skador på öronen kan till exempel vara förödande om man inte är besläktad med Beethoven som inte lät sig begränsas av någonting och komponerade musik fast han var döv. Händer och handleder är en annan känslig kroppsdel för musiker som trummisar, gitarrister, pianister, basister, för folk som spelar blåsinstrument och så vidare. Att skaffa sig en personförsäkring olycksfall eller någon kombinerad variant med sjukvård är en självklarhet oavsett om man ägnar sig åt musik som hobbymusiker eller yrkesverksam musiker. Alla människor blir naturligtvis tryggare med försäkringar speciellt nu under senare år då trygghetssystemen inom välfärden börjat vackla betänkligt. Att se om sitt hus och se till att man skulle klara en personlig och ekonomisk katastrof bör vara en prioritet för var och en. Försäkringarna täcker ofta inkomstbortfall vid sjukdom och olyckstillbud, som handledsskador för musiker.

Det som nästan gör mig mest ledsen just nu är att jag inte kommer kunna cykla med elcykeln på ett par månader.. Väldigt trist.

Olycksfallsförsäkring mot kroppsskada
Händerna är en viktig kroppsdel för musiker

(Visited 43 times, 1 visits today)